Rococo: Charlotte Mercier

Charlotte Mercier foi unha pintora francesa. Era filla do pintor de retratos Philipp Mercier. Sábese pouco da súa vida. Especializouse en realizar retratos ao pastel. Na colección permanente do Museo Nacional de Mulleres Artistas, en Washington, DC, consérvanse dous retratos seus: Madeleine Marie Agathe Renée da Bigotière de Perchambault e Olivier-Joseph Lle Gonidec, ambos de […]

Barroco: Giulia Lama

Nacida aínda no século XVII, son escasos os datos biográficos que dela téñense, xa que a ignoran os biógrafos dos artistas venecianos do século XVIII. As noticias máis interesantes aparecen nunha carta do Abatre Conti, dirixida a Madame de Caylus e datada en marzo de 1720, onde dá conta do seu ‘descubrimento’ en Venecia de […]