Marie-Françoise-Constanza Mayer-A Martinière naceu o 9 de marzo 1775 na localidade francesa de Chauny. Pintou retratos, escenas de xénero, temas alegóricos e miniaturas durante máis de vinte anos.

Estudou pintura con Joseph-Benoit Sobe e Jean-Baptiste Greuze, influíndo ambos na súa produción artística onde primaron as pinceladas suaves e as escenas sentimentais.

Na súa época, tras a Revolución Francesa e o Réxime do Terror, a vida foise pacificando aos poucos e a tranquilidade volveuse cotiá. Por iso, a pintura tamén vai renacer, sobre todo popularizouse o retrato e as miniaturas, xéneros nos que Constance Mayer afianzouse.

Mayer comezou a pintar retratos de mulleres e nenos, escenas domésticas, autorretratos e miniaturas do seu pai, alcanzando con iso un notable éxito que lle levou a expoñer nos salóns oficiais a partir de entón.

Pero Constance quería prepararse máis e conseguiu estudar e traballar co afamado Jacques-Louise David en 1801, de quen adoptou un estilo directo e sinxelo, e ao ano seguinte con Pierre-Paul Prud´hon, coñecido no mundo da arte polo seu talento para o debuxo e as súas composicións históricas particularmente complexas.

As obras de Mayer víronse influenciadas polos ensinos e as pinturas de Prud´hon, pero a alumna, en pouco tempo, destacou e adiantou ao seu mestre, recibindo os seus cadros maior recoñecemento que os del.

Moitas das súas obras atribuíronse erroneamente durante longo tempo ao seu amante, principalmente, pola similitude de estilo en ambos os artistas. Pero, aos poucos, Constance Mayer vai recibindo o seu recoñecemento e a atribución das súas obras.